รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
600 หมู่ 13 ถนนปานวิถี   ตำบลคลองด่าน  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
เบอร์โทรศัพท์ 02-330-1276, 097-1471697 โทรสาร 02-330-1275 e-Mail:pda_2519@hotmail.co.th เบอร์แฟกส์ 02-330-1275


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :