สัญลักษณ์โรงเรียน

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 814.41 KB
สีประจำโรงเรียน คือ สีม่วง-เหลือง

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกแสม