ภาพกิจกรรม
วันดอกแสมบานปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดงานวันดอกแสมบาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยท่านผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู ภายในงานมีการบูมอำลา กิจกรรมดอกแสมลาต้น โปงลางสะออนอำลา และพิธีมุทิตาจิตให้กับครูอาจารย์ มีการแสดงดนตรี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข และความประทับใจ

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,11:01   อ่าน 191 ครั้ง