ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการพงศ์รพี ปรีดานนท์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียน นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและมีจิตอาสา ในโอกาสนี้ท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2566,08:26   อ่าน 148 ครั้ง