ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก นายวิทยา  ปานกลาง  
ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 

 

 

 


 
                  
**** เว็บไซน์นี้รองรับการแสดงผลการทำงานบน โปรแกรม Google Chrome และโปรแกรม Mozilla Firefox ****

5 ธ.ค. 2558 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลคลองด่าน
25 ธ.ค. 2558 กิจกรรมวันคริสต์มาส
30 ธ.ค. 2558 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
31-3 ม.ค. 2559 วันหยุดปีใหม่
6-12 ม.ค. 2559 สอบกลางภาค 2/2559

              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม "MERRY CHRISTMAS 2015"
โดยมีการแข่งขันประกวดภาพวาดระบายสี ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ฯลฯ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
พร้อมทั้งชุดการแสดงของตัวแทนนักเรียนในระดับต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม
25 ธันวาคม 2015
ภาพประกอบกิจกรรม : MERRY CHRISTMAS 2015

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู็สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมการสวดมนต์ทำนอง "สรภัญญะ"ประจำเดือนธันวาคม 2558
ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
18 ธันวาคม 2558
ภาพประกอบกิจกรรม : สวดมนต์

พิธีการลาสิขาของสามเณรทั้ง ๙๙ รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
เจ้าคณะตำบลคลองด่านเขต 2 เป็นประธานในพิธีการขอลาสิขาของสามเณร
พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมเป็นพยานในกาขอลาสิขา
ภาพประกอบกิจกรรม : การขอลาสิขา

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองด่าน และชุมชนชาวคลองด่าน
จัดกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ๕ ธันวาคม
เริ่มเดินขบวนจากศาลเจ้า ผ่านตลาดคลองด่าน และสิ้นสุดที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เป็นตัวแทนเข้าร่วมเดินขบวนเทิศพระเกียรติในภาคเช้า พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมรำถวายพระพร ชุด พระบารมีปกเกล้า ในกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรในงานภาคค่ำ
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพประกอบกิจกรรม : เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ๕ ธันวาคม โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๙๙ รูป
ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ภาพประกอบกิจกรรม : การถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา
โดย นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ภาพประกอบกิจกรรม : การปลงผมนาคเณรและการทำขวัญ
ภาพประกอบกิจกรรม : การบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป

กิจกรรมการสอบบธรรมศึกษา ในระดับชั้น ตรี โท และเอก ประจำปี พ.ศ. 2558
ดำเนินการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยมีพระครูสังวรวิมลกิจ
เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าคณะตำบลคลองด่านเขต 2 เป็นประธานในการจัดการสอบธรรมศึกษา
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2558
ภาพประกอบกิจกรรม : การสอบธรรมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ณ จังหวัดจันทบุรี ผลการแข่งขัน ดังนี้ นายธีรพัฒน์ วงศ์เอี่ยม นายชัยชนะ สุขเจริญ และ นายวีรวุฒิ นธีนาม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น การคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา ที่ 2 จังหวัดจันทบุรี
ฝึกสอนโดย นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล และนายภาณุพงศ์ ชมกุล
ภาพประกอบกิจกรรม : การรับรางวัลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องใน "วันลอยกระทง"
ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในชื่อชุดการแสดง "จินตมหานที สู่ประเพณีแห่งแผ่นดินทอง"

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมการถวายราชสดุดี
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ บริเวณลาดโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
25 พฤศจิกายน 2558
ภาพประกอบกิจกรรม : ถวายราชสดุดี

          

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์


 

Webmaster : งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร 02-330-1276 โทรสาร 02-330-1275

 

นางสุพัตรา  ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธรณัส  โสมนัส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนงค์นุช   ภูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
   

+ แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน

+ แบบสรุปแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558

+ ตัวอย่างโครงงานสาธารณะฯ
+ ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ